Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce in diam. Duis libero velit, viverra a, vulputate ut, scelerisque.

Med solid erfaring som ledende leverandør av teknologi og utstyr innen fiskevelferd og biosikkerhet til brønnbåter, har vi de siste årene også satset bevisst på den landbaserte aquakulturen. Løsningene våre sikrer god hygiene og vannkvalitet, i tillegg til å hindre sykdomssmitte i anleggene.

 

Begynne å skrive neste seksjon.

Oksygenkule – tilsetter 25 – 40 kg / O₂ i timen 

Etter stor etterspørsel fra våre kunder har Redox utviklet Oksygenkula for å ivareta et sunt oksygennivå under trenging. Oksygenkula er designet for å effektivt insette oksygen i nota ved bruke an insjisert sjøvann. Den er også lett å flytte og kan brukes som lodd for å holde avkastnota vekk fra fiskepumpene.   

 

Fordeler ved oksygenering under trenging:
 • Lavere dødelighet
 • Bedre gjellehelse
 • Bedre appetitt etter behandling
 • Økt vekstrate

Ved bruk av injektor sikrer man en god innløsing av oksygen i vann. Oksygenkula sprer vann med svært høy oksygenmetning som blander seg lettere vannet i kastet. Det sikrer hurtig oksygenering uten at store mengder oksygen tapes i form bobler som flyter til overflaten og overføres til luft.

 

Oksygenkontainer 10-fot – Kapasitet opp til 65 kg O2 / timen 

For å sikre god oksygentilgang ved trenging kan oksygenkula brukes for å tilsette store mengder oksygen i merden. Til oksygenkula kan vi levere en Plug-N-Play 10-fots okysgenkontainer som produserer oksygen on-site. Oksygenkontaineren kan også brukes for å gi ekstra kapsitet til eksisternede oksygenanlegg. 
 

Bruksområder:

 • Brønnbåter
 • Avlusningsfatøy 
 • Servicebåter
 • Lukkede merder 


Kontakt oss

Person Name

Legg til din overskrift her

Legg til din overskrift her

Oksygengenerator

 • Oksygengenerator produserer oksygen som innløses i vannet. I tillegg leveres det oksygen til ozongenerator
 • Spesialutviklet teknologi og programvare regulerer oksygennivået kontinuerlig
 • All data fra oksygenreguleringen logges og lagres slik at det kan dokumenteres hvordan fisken har hatt det på turen i brønnbåten eller hvordan den har det i oppdrettskaret.
Alt-tekst

Miljøvennlig

I samarbeid med PwC har vi sett på klimaavtrykket ved bruk av flytende oksygen (LOX) og sammenlignet det med bruk av on-site oksygenproduksjon. Resultatene viste at on-site oksygenproduksjon er langt mer miljøvennlig på grunn av det ikkee r behov for tungtransport med lastebil.

Sjekk CO2-kalkulatoren nedenfor for å se hvor mye dere kan redusere utslippet deres ved å bytte til on-site oksygenproduksjon

Alt-tekst

Kostnadseffektivt

Ved å investere i on-site oksygenproduksjon vil man oppnå en positiv ROI i løpet av kort tid. 

Ta vår oksygenkalkulator for å finne ut hvilken produksjonsform som passer best for deg. 

Alt-tekst