Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Slakteri/foredling

Oppdrettsfisk slaktes vanligvis på et spesialisert slakteri. Når fisken er klar for levering hentes den i matfiskanlegget med en brønnbåt, som frakter fisken levende til slakteriet. Fisken bedøves med CO2, strøm eller et slag i hodet, deretter bløgges den for så å ligge og blø ut i tank. Den sløyes umiddelbart av maskiner. Mesteparten av fisken som produseres i Norge sløyes, legges på is i kasser og kjøres med lastebil til kontinentet, der den tilberedes videre. Det produseres imidlertid også gourmetprodukter der fisken er filetert i forbindelse med slaktingen.

Redox sine systemer og teknologi ivaretar hygiene og matsikkerhet i slakterier og foredlingsanlegg. Vi kan bl.a. dokumentere fjerning av listeria, E.coli og andre bakterier som er totalt uønsket i matvarer.
Til slakteri og foredling leverer vi Redoxzon:

  • Ozonsystem for desinfisering av prosessutstyr og lokaler.
  • UV for desinfisering av prosessvann og/eller utslippsvann.
  • Filter.