Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Brønnbåter

Oppdrettsnæringen er helt avhengig av å transportere fisk med brønnbåter. Med veksten i næringen har også brønnbåttrafikken økt tilsvarende, og båtene er blitt større. Fisk flyttes over til dels store avstander, og transport av oppdrettsfisk i brønnbåt innebærer en risiko for smittespredning.

Ved transport av matfisk er det behov for å redusere risikoen for at smitte spres fra fisken i brønnbåten til fisk i akvakulturanlegg og til villfisk. Ved transport av settefisk er det først og fremst behov for å redusere risikoen for at fisken i brønnbåten blir smittet via transportvann som tas inn under transporten.Tilsvarende er det ved transport av stamfisk behov for både å redusere risikoen for at stamfisken som transporteres blir smittet, og å redusere risikoen for smittespredning til omgivelsene.

Redox har levert løsninger på rundt 60 båter, fra enkeltkomponenter til avanserte komplette løsninger. Leveransene er til norske rederier, men flere av båtene opererer internasjonalt.

Brønnbåter var Redox sitt første store satsingsområde og i dag leveres komplette Redoxzon løsninger som inkluderer:

  • Ozon for desinfisering
  • Oksygen for fiskens velvære
  • Filter og UV-behandling for desinfeksjon av vann
  • Filter for luseoppsamling
  • Totallogg for overvåking og dokumentasjon