Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Fiskefartøy

Vi har siden starten av virksomheten levert utstyr til en rekke fiskefartøy. Spesielt er det ringnotflåten i Norge som har vært kunder, da de kan benytte til dels samme løsninger som er utviklet for brønnbåter, og som brukes av disse.

Fisk er mat, og matsikkerheten starter om bord i fiskebåtene.

Til fiskefartøy leverer vi Redoxzon:

  • Ozonsystem for desinfisering av tanker og rør
  • Automatisk vaskesystem