Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Fiskeforedling

Ved fiskeindustrianlegg ivaretar Redox hygiene og matsikkerhet. Blant annet kan vi dokumentere at våre løsninger har fjernet listeria og andre bakterier som stadig vekk skaper problemer for produsentene.

Til foredlingsanlegg leverer vi Redoxzon:

  • Ozonsystem
  • Redoxzon Oksygensystem for desinfisering av prosessutstyr og lokaler.
  • UV for desinfisering av prosessvann og/eller utslippsvann.