Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Servicebåter

Stadig større anlegg med større nøter og tyngre fortøyninger krever større og mer spesialiserte båter. Siden båtene utfører oppdrag over et større geografisk område er god hygiene og desinfeksjon viktig for å ikke spre smitte og sykdommer.

Servicebåter til oppdrettsnæringen har blitt en ny næring i vekst.

Til servicebåter leverer vi Redoxzon:

  • Ozonsystem for desinfisering
  • Automatisk doseringssystem for oksygen og hydrogenperoksid til bruk ved avlusing
  • Totallogg som overvåker og dokumenterer prosesser
  • Ozonanlegg for desinfisering av utstyr og ballastvann
  • Anlegg for fylling av oksygenflasker