Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Redoxzon Tankvask

Redox har i samarbeid med sentrale rederier og leverandører utviklet et automatisk vaskesystem som imøtekommer krav både til effektivitet og til HMS. Det automatiserte systemet vil medføre at vaskeprosedyren blir mindre arbeidsintensiv. Den blir mer personuavhengig og vil redusere de uheldige miljøpåvirkningene personellet blir utsatt for ved hyppig kontakt med vaskemidler.

Redoxzon Tankvask består av sentralt plasserte dyser som sørger for distribusjon av såpe i brønn, perforerte kanaler og bak rister. Deretter spyles store mengder sjøvann fra et separat system. Disse prosesser gjøres med både høytrykk og lavtrykk.

Brønnene er delt i seksjoner, og systemet kan lages slik at hver seksjon starter automatisk når den forrige er ferdig. Alle prosessene loggføres automatisk og vil vise tidspunkt for start og stopp, hvilke områder som er dekket, forbruk av såpe og vann, samt såpekonsentrasjon.

For desinfisering med kjemikalier brukes systemet på tilsvarende måte og desinfeksjon kan derfor skje helautomatisk med loggføring. Dette er et alternativ der en ikke benytter ozon som desinfeksjonsmiddel.

Redoxzon Rørvask er nå integrert i Redoxzon Tankvasksystem.

Alle data lagres i loggsystem (Redoxzon Totallogg) og kan printes eller sendes pr. mail direkte fra båten. Hele prosessen styres og overvåkes fra en brukervennlig touchskjerm som installeres på broen, eller i kontrollrom. Vi leverer høytrykksvaskesystem i samarbeid med HL Skjong AS og lavtrykks vaskesystem i samarbeid med Lilleborg.


Redoxzon Rørvask

Systemet er et spesialutviklet tåkedysesystem for såpepålegging i rør ombord i brønnbåt. Båtens rørsystemer deles inn i soner: sirkulasjonsrør, skimmer/CO2 lufterør, losserør styrbord og babord. Såpetåken lages av at man tilfører såpeblanding og trykkluft i en nøye kontrollert form.

Såpeblanding og trykkluft tilføres sonene gjennom ventilsentraler med egne ventiler for hver sone. Systemet styres og logges fra ett operatørpanel i styrhuset. Der velger man hvilken sone som skal behandles, hvor lenge og hvilken såpekonsentrasjon tåken skal ha. Rørvasken logges og kan skrives ut i papirrapporter, lagres på harddisk eller sendes pr. mail.