Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Redoxzon Totallogg

Redox har utviklet en egen løsning som styrer, logger, overvåker og dokumenterer alle prosesser. Her gis man muligheten til å legge inn individuelle parametere som prosessene skal styres etter. De vil selvsagt være forskjellig fra prosess til prosess, og skjermbildene er tilpasset hver prosess og funksjon.

Loggingen skjer kontinuerlig og data lagres slik at de er tilgjengelig når man måtte ønske. En kan gå tilbake til hvilket som helst tidspunkt og få utskrift av hva som skjedde på det aktuelle tidspunkt en ønsker. Dette gjelder alle prosesser som Redox leverer.

Dokumentasjon er blitt et krav både fra myndigheter og kunder. Totallogg fra Redox inneholder alle viktige data som blir logget og lagret. Bruksområder er innenfor de fleste prosesser som Redox leverer.

Dokumentasjonen kan skrives ut eller også sendes pr. mail. Overvåking gir sikkerhet for at alle prosesser blir utført i henhold til prosedyrer. Dersom det oppstår avvik, vil alarmfunksjoner gi beskjed om at noe må rettes. Alarmer kan installeres permanent på viktige steder ombord eller som bærbare enheter. Alarmer og avvik blir også loggført, og på den måten sikrer systemet at utbedring av feil blir utført.