Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Redoxzon UV

UV-lys er elektromagnetisk stråling med bølgelengde mellom 190-400 nm. Naturlig og kunstig UV- lys angriper mikroorganismers arvestoff. Den største effekten på mikroorganismer har UV-lys av bølgelengde 250-265 nm. Bestrålingsintensitet måles i energimengde pr. flateenhet pr. sekund, som regel med enhet mWs/cm2.

Desinfeksjon med UV-stråling danner ikke noen giftige restsubstanser i vann, og dette gjør at metoden brukes ved kommersielle settefiskanlegg - både for desinfeksjon av sjøvann, ferskvann og ved bakteriologisk kontroll i resirkuleringsanlegg.

Alle anlegg som brukes i akvakulturanlegg skal godkjennes av Veterinærinstituttet før de tas i bruk.

Mikroorganismer har varierende følsomhet for UV-bestråling. I følge regelverk for UV-bestråling av sjøvann til settefiskanlegg, skal anlegg dimensjoneres for en dose tilsvarende 5 ganger nødvendig dose, for 99,9 % inaktivering av furunkulosebakterien. Med bakgrunn i dette er dosekravet som er fastsatt i det norske regelverket satt til minimum 25 mWs/cm2. UV-anlegg dimensjoneres ikke for å drepe all virus, fordi å inaktivere 99,9 % av IPN virus ville kreve opp til 8 ganger dosen som brukes i dag.

Alle anlegg som brukes i akvakulturanlegg skal godkjennes av Veterinærinstituttet før de tas i bruk. Våre modeller av UV er kompakte og tar liten plass med hensyn til montering. Den siste generasjon UV har vi selv vært med å utvikle sammen med produsenten Triogen, slik at de holder høy kvalitet med tanke på marin bruk.

Vi kan levere modeller som behandler vannmengder i fra 22m3 pr. time, til den største som tar 8000 m3 pr. time - og vi dekker derfor de fleste behov. Alle leveres med typegodkjenning.