"> "> " /> "/> " />
Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Redox er en totalleverandør av teknologi innenfor vannbehandling og desinfeksjonsløsninger.

Redox er nok mest kjent for sine leveranser til fiske- og havbruksnæringen, men vi leverer også til andre bransjer, f.eks. meierier der vi renser saltlaken som ostene modnes i. Vi har alltid hatt fokus på utvikling av ny teknologi og fikk i 2009 AquaNors innovasjonspris for økt biosikkerhet i oppdrettsnæringen. Men ikke minst har det sterke fokuset resultert i et stort spekter av produkter til både sjømatnæringen og andre bransjer. Bedriften som ble startet i 2004 har i dag syv ansatte og vil i 2015 omsette for ca. 60 millioner kroner.
Følg oss på Facebook

Et bredt spekter av tjenester

til både marine næringer og landbruk!
 • vi utfører prosjektering

 • gjennomfører komplette leveranser

 • installasjon

 • opplæring

 • service

Noen av våre prosjekter
Siste nytt
REFERANSER

Vi tilbyr følgende produkter til de forskjellige næringene:

Brønnbåter/Servicebåter
 • Redoxzon Ozonsystem

 • Redoxzon Oksygensystem

 • Redoxzon Totallogg

 • Redoxzon UV

 • les mer

Settefiskproduksjon
 • Redoxzon Ozonsystem

 • Redoxzon Oksygensystem

 • Redoxzon Totallogg

 • Redoxzon UV

 • Redoxzon Filter

 • les mer

Slakteri/foredling
 • Redoxzon Ozonsystem

 • Redoxzon Totallogg

 • Redoxzon UV

 • Redoxzon Filter

 • les mer

Prosessfartøy
 • Redoxzon Ozonsystem

 • Redoxzon Tankvask

 • Redoxzon Totallogg

 • Redoxzon UV

 • Redoxzon Filter

 • les mer

Fiskeforedling
 • Redoxzon Ozonsystem

 • Redoxzon Totallogg

 • Redoxzon UV

 • les mer

Fiskefartøy
 • Redoxzon Ozonsystem

 • Redoxzon Totallogg

 • Redoxzon Tankvask

 • les mer

Matfiskproduksjon
 • Redoxzon Oksygensystem

 • Redoxzon Totallogg

 • les mer

Andre bruksområder
 • Redoxzon Ozonsystem

 • Redoxzon Oksygensystem

 • Redoxzon Totallogg

 • Redoxzon UV

 • Redoxzon Tankvask

 • Redoxzon Filter

 • les mer