Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Prosessfartøy


Ved bruk av prosessfartøy innebærer dette at laksen blir avlivet og bløgget under lasting for deretter å bli oppbevart i nedkjølt sjøvann. Dette foregår maskinelt i en fabrikk ombord, kun overvåket av noen få personer.

Fordelen med dette er:

  • Man unngår dødelighet under transport og lagring i ventemerd ved slakteriet. Dette er spesielt viktig ved syk laks og føring av fisk i varm eller kald sjøtemperatur.
  • Man kan transportere betydelig større mengder laks, anslagsvis 4 x mengde levende laks.
  • Båten går alltid med lukket brønn.
Våren 2008 tok Marine Harvest i bruk M/S Tauranga, Europas første prosessbåt for laks i sitt slag.

Til prosessfartøy leverer vi Redoxzon:

  • Vaskesystem
  • Ozon for desinfisering etter vask
  • UV for rensing av prosessvann
  • Filterløsninger