En

Søk
Close this search box.

Oksygeninnløsning

Større vekst og mindre stress med optimal oksygenering.

Født ved havet
formet av bølgene

I vår portfølje har vi flere løsninger for tilsetting av oksygen i merder og kar. Injektorer for oksygenberiking av vannstrømmen, Oksygenkulen som er svært letthåndterlig og perfekt tilpasset for trengingsoperasjoner og NetOx som er godt tilpasset for større arealer. NetOx Net er et diffusornettverk som tilfører oksygen til merder ved lavt oksygennivå, for å redusere fiskens stress og sikre bedre fôrutnyttelse og vekst. NetOx er den mest brukte diffusorslangen til nødoksygenering i norske oppdrettsanlegg.

Oksygen og tilvekst

Forskning har vist at det i gitte perioder av året kan oppstå periodisk oksygenmangel i sjøanlegg. Slike forhold oppstår gjerne på ettersommeren og tidlig på høsten ved høy vanntemperatur og mye fisk i merdene. Oksygensvikt er mest vanlig i den mørke del av døgnet. Midlertidig oksygenmangel i merdene kan også oppstå i andre deler av året. Ved ugunstig oksygennivå i sjøen kan en økning på kun 5–10 % oppløst oksygen resultere i mer enn 10 % forbedret tilvekst. Å tilsette oksygen i perioder vil derfor være lønnsomt og sikre god fiskevelferd.

Enkel i bruk

Både Oksygenkulen og NetOx er svært enkle å bruke. Kulen kan lett løftes på plass med for eksempel en kran eller senkes fra en bøye, med kun en slange for oksygenberiket sjøvann som går ned til kulen. NetOx Net er en slangebasert diffusor som kan kobles sammen etter merdenes utforming. Systemet er utstyrt med gjengede koblinger av høy kvalitet i syrefast AISI 316 og kan utstyres med lodd i syrefast stål. NetOx Net er robust og konstruert for røffe forhold.

Oksygenkule – tilsetter 25 – 40 kg / O₂ i timen 

Etter stor etterspørsel fra våre kunder har Redox utviklet Oksygenkula for å ivareta et sunt oksygennivå under trenging. Oksygenkula er designet for å effektivt insette oksygen i nota ved bruke an insjisert sjøvann. Den er også lett å flytte og kan brukes som lodd for å holde avkastnota vekk fra fiskepumpene.   

 

Fordeler ved oksygenering under trenging:
 • Lavere dødelighet
 • Bedre gjellehelse
 • Bedre appetitt etter behandling
 • Økt vekstrate

Ved bruk av injektor sikrer man en god innløsing av oksygen i vann. Oksygenkula sprer vann med svært høy oksygenmetning som blander seg lettere vannet i kastet. Det sikrer hurtig oksygenering uten at store mengder oksygen tapes i form bobler som flyter til overflaten og overføres til luft.

 

Venturi Injeksjon  

Redox har lang erfaring med bruk av injektor til ulike formål innen akvakultur. Injektorpumper blir brukt for å tilsette oksygenert vann til brønnene i brønnbåter og gjennom oksygenkula i avkastnota. Injektorskid er løsninger med lav footprint som har kapasitet til å tilsette store mengder oksygen via en sidestrøm som da blir tilført videre til produksjonsenheten. Oksygenet blir sugd inn i injektroen og blandet ved vannnet, deretter blir det oksygenerte vannet spredd til produksjonenheten via en dyse som fører til enda bedre innblanding. 

Fordeler med Injektor:
 • God innblanding og effektiv oksygenering 
 • Lite tap av oksygen ved overflaten
 • Tar opp minimalt med plass i produksjonen om det er i en merd, et kar eller en brønn. 
 • Tilrettelagt for automatisk regulering av oksygentilførsel
 

Diffusjon – NetOx av Bio Marine

NetOx Pod er en kompakt diffusor spesialutviklet for tilførsel av store mengder oksygen eller luft (sirkulasjon) i oppdrettsvolumer. Leveres for bruk med oksygen og luft separat eller i kombinasjon.

Besøk Bio Marines nettsider for mer informasjon: 

Fordeler med NetOx:
 • Enkel å regulere 
 • Jevn fordeling i merdene 
 • Effektive mikrobobler
 • Enkel å flytte fra merd til merd
 • Høy kapasitet
 • Kompakt og ryddig 
 

Vil du vite mer?

picture of employee

Ola Landa

Product Manager Oxygen Seabased

Hva kan vi hjelpe
deg med

Vi hører gjerne fra deg!

Har du spørsmål rundt noen av våre produkter eller tjenester? Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.