En

Søk
Close this search box.

Ozon

Effektiv, miljøvennlig og tryggere desinfeksjon med Ozon.

Født ved havet
formet av bølgene

Dette er hjemmebanen vår. Siden starten i 2004, og egentlig før det, har vi jobbet med ozon. Ser du på navnet og logoen vår er det åpenbart. Vi ser på oss selv som Nordens største kompetansebedrift innen ozon. Våre røtter kommer fra havbruk, men det finnes ikke en utfordring vi takker nei til når det kommer til ozon. Ozon er tryggere og mer miljøvennlig enn de fleste andre antimikrobielle midler, og er spesielt godt egnet for desinfeksjon innen næringsmiddelindustri og marine næringer:

 • Ozon er 50 prosent kraftigere enn klor, reagerer rundt 3100 ganger raskere og er effektivt over et bredere spekter av mikroorganismer.
 • Dreper virus og bakterier som E. Coli og Listeria mye raskere enn klor og andre kjemiske midler og det utvikles ikke residens mot gjentatt bruk av ozon.
 • Etterlater ikke skadelige biprodukter etter bruk, kun rent oksygen.

Hvordan vi kan
hjelpe deg

Innovative løsninger for et marked i endring
– til lands og til vanns.

Ozonsystem

Ozonsystemet vårt er godkjent av Statens Legemiddelverk som desinfeksjonsmiddel, og ødelegger mikroorganismer kjapt og effektivt. Redoxzon Ozonsystem prosjekteres og leveres etter kundens behov.

 • Virksomt mot både bakterier og virus, og tar knekken på ILA, IPN og Vibriobakterier (høyaktuelle smittestoffer i oppdrettsnæringen).
 • Løsner og oksiderer fett og biofilm, skjell, blod og annet biologisk materiale som sitter fast i kroker, bak nedspring og i rørsystemer.
 • Fjerner smittestoffer som gjemmer seg bak fastsittende materiale.
 • En ozongenerator produserer selv desinfeksjonsmiddelet av luft og/eller oksygen, og du slipper kostnadene ved stadige innkjøp av desinfeksjonsmiddel.

Prosesstyring og service

Alle prosesser styres og overvåkes fra en brukervennlig touchskjerm som installeres sentralt, f.eks. på broen på en båt eller i et kontrollrom på fabrikk på land. Dataene lagres i loggsystemet og kan skrives ut eller sendes per e-post direkte fra båten.
Har det oppstått problemer med en av våre løsninger? Husk at vår serviceavdelingen kan kontaktes døgnet rundt.

Desinfeksjon med ozon

 • Miljøvennlig
 • Svært kost- og tidsbesparende
 • Utvikler ikke resistens
Agriculture aquaculture farm

Null Listeria

 • Ozon sikrer bakteriefrie produksjonsforhold

Ozonert is

 • Øker holdbarheten av fersk fisk
 • Alltid ren ismaskin
Ice cubes

NOx-reduksjon med ozon

 • Høy effekt på NOx-reduksjon
 • Ingen lagring av reduksjonsmiddel
 • Kostnadseffektiv prosess
 • Temperaturuavhengig
Aerial view of cement plant

Ozon kan brukes innen

 • Brønnbåter
 • Prosessfartøy
 • Servicebåter
 • Fiskefartøy
 •  Settefiskanlegg
 • Matfiskproduksjon
 • Slakteri/foredling
 • Fiskeforedling
 •  Landbruk
 •  Andre bruksområder
Brønnbåter

Hva kan vi hjelpe
deg med

Vi hører gjerne fra deg!

Har du spørsmål rundt noen av våre produkter eller tjenester? Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

FAQ

Ja i for høye konsentrasjoner over tid

Alle våre systemer har sensorikk som gir alarm ved 0,1ppm Ozon i omgivelsesluften. Ozonproduksjonen stanser øyeblikkelig ved alarm (Lyd og Lys).
Man kan oppholde seg 8t i et rom med 0,1 ppm ozon i omgivelsesluften i henhold til Arbeidstilsynets norm. Ozon lukter allerede ved 0,01 ppm og begynner og bli skadelig for folk ved 1 ppm.

Ustabil form for oksygen. Kjemisk formel. O3

Nei. Ozon er ikke påvist å være kreftfremkallende.

Kan være skadelig/giftig ved innånding, går på luftveier, Øye og hud irritasjon.

Installasjon ihht. regelverk.
Risikoanalyser av systemene.
Sensorikk som stanser produksjonen øyeblikkelig ved Ozon lekkasje. Vifter som utlufter raskt. Bærbare sensorer på personell. Informasjon. Ref. HMS Sikkerhetsdatablad for Ozon

Prosjekterer og Installerer systemer i henhold til gjeldende krav for bruk av materialkvaliteter, Sikkerhetsfunksjoner og opplæring av brukere og servicepersonell.

Følger de til enhver tid gjeldene regler for installasjon og bruk av Ozonsystemer.

Gode automatiske sikkerhetstiltak

Ozon veier 1,6 ggr mer en luft. Dvs at ozon vill synke ned mot gulvet.

Nei. Men overdreven oksidering kan skape biprodukter som ikke er bra for fisk.
Vannkvaliteten overvåkes kontinuerlig og styrer tilsetningen av ozon.

0,1ppm.
Redox ozon system er koblet sammen med sensorikk, med smart automasjon. Hvis ozon nivå overskrider lovlig nivå stenges systemet av.

Ozon kan virke skadelig for mennesker ved 1 ppm. Hvor skadelig Ozon er, er avhengig av eksponeringstid.
Redox leverer bærbare ozonsensorer.

Nei, ozon er selvdestruerende og kan ikke lagres. Det må produseres på stedet.

Redox leverer ozonsystemer av høy kvalitet som produserer den mengden ozon som er nødvendig i hvert enkelt tilfelle.

Ozonmolekylet frigjør et oksygenatom som brenner hull i celleveggen på en organisme og denne dør. Ingen organismer kan opparbeide resistens mot ozon.

Når et ozonsystem designes må vi ha kunnskap om mengde og art av organismer som skal fjernes.

Nei, ozon har vært i kommersielt bruk siden 1904. Da begynte man å rense drikkevann i Nice med ozon.

Redox ble etablert i 2004 og kjernepersonell har over 20 års erfaring på området. Redox benytter velprøvd teknologi.

Ozon har en veldig spesiell og distinkt lukt som er lett å identifisere. Ozon lukter kraftig selv ved veldig lave konsentrasjoner.