En

Søk
Close this search box.

NOx

Ozon kan brukes til så mye mer enn desinfeksjon.

Nitrogenoksider (NOx) er en fellesbetegnelse på giftige gassmolekyler som er kjemiske forbindelser mellom nitrogen og oksygen, og er en vesentlig bestanddel av luftforurensning. Visste du at oksideringsprosessen som startes av ozon faktisk kan redusere miljøskadelige industriutslipp? Ved å bruke ozon på riktig måte kan man for eksempel få en kraftig reduksjon av både NOx-utslipp og forbruk av urea. Dette er bra for miljøet, industriøkonomien samt mennesker og dyr i nærmiljøet.

Nitrogenoksider (NOx)

Nitrogenoksider (NOx) er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene N2O, NO, N2O3, NO2 og NO3 og er en kjemisk forbindelse av oksygen og nitrogen som dannes under forbrenning av drivstoff og organisk materiale ved høye temperaturer. NOx-utslippene i Norge kommer hovedsakelig fra energiproduksjon fra olje og gass, landbasert industri, veitrafikk og sjøfart.

NOx kan spres over lengre avstander hvis den når troposfæren innen ca. 1 dag og er dermed ikke bare et lokalt- og regionalt problem, men kan fraktes over kontinenter med en varighet på ca. 5–10 dager.

NOx kan:

  • reagere med ammonium (NH4+), vanndamp og andre forbindelser og danner salpetersyre (HNO3). Innånding av salpetersyredamp er giftig og kan føre til katarr i bronkiene, lungebetennelse og etsing av lungeblærene.
  • reagere med flyktige organiske forbindelser i nærvær av sollys og danner bakkenær ozon som skader vegetasjon ved at den reagerer med umettet fett i cellemembraner, og kan gi opphav til hydrogenperoksid som gir oksidativt stress.
  • bidra til sur nedbør med en lavere pH-verdi enn 5,6. Sur nedbør har størst konsekvenser for vassdrag, skog og bygninger. Et eksempel er fiskedød på grunn av forstyrrelser i vann- og ionebalansen og respirasjonssvikt.
  • danne smog eller gul sky som dekker større byer og gir dårlig luftkvalitet. NOx kan føre til alvorlige helseskader hos mennesker, blant annet astma og luftveisinfeksjoner.

Hvordan foregår det?

NOx-reduksjon med ozon er ikke annet enn en oksideringsprosess i flere steg.

noxReaksjonen skjer svært raskt og for hvert steg blir NO-formen mer og mer lettløselig. Etter hvert er den lett å løse opp i for eksempel vann, og separere fra eksosen i for eksempel en skrubber.

Vil du vite mer?

Hva kan vi hjelpe
deg med

Vi hører gjerne fra deg!

Har du spørsmål rundt noen av våre produkter eller tjenester? Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.