En

Oxygen

Riktig oksygennivå i vannet er viktig i alle deler av produksjonsprosessen for oppdrettsfisk.

Riktig oksygennivå er nødvendig for god fiskevelferd i settefisk-/resirkuleringsanlegg og under oppdrett i sjø. God fiskevelferd gir bedre tilvekst og sunnere, sterkere fisk. I brønnbåter er stabilt og riktig oksygennivå avgjørende for overlevelse og at fisken ankommer produksjonsanlegget upåvirket av stress. Å være selvforsynt med oksygen er effektivt og rimelig – og bedre for miljøet. Redox leverer systemer i alle størrelser, tilpasset dine behov.

Oksygenproduksjon på stedet

Redox’ systemer produserer oksygen på stedet, lokalt hos den enkelte kunde. De er dermed helt i tråd med målsetningen vår om å tilby teknologier som både tar vare på verden rundt oss og forbedrer forretningsytelsen. Alternativet ville vært å kjøpe og transportere flytende oksygen, med betydelig større klimaavtrykk og kostnad. Når oksygenet produseres lokalt reduseres CO2-utslipp med opp til 99 % i tillegg til at man spares for store utgifter.

CO2-kalkulator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce in diam.

Bruk vår CO2-kalkulator for å finne ut din årlige reduksjon av tCO2e per år. Fyll inn kg oksygen per dag og transportdistanse du har for dine Oksygen-leveranser i km.

Når oksygenet produseres lokalt reduseres CO2-utslipp og i tillegg spares man for store utgifter.

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Climate impact from tCO2e to tCO2e per year, a reduction of tCO2e

Reduction of tCO2e per year.

Vil du vite mer?

picture of employee

Ola Landa

Salg Oksygen

Sigmund Røeggen

Person Name

Legg til din overskrift her

Legg til din overskrift her

Sigmund Røeggen

Person Name

Legg til din overskrift her

Legg til din overskrift her

Oksygengenerator

Oksygengenerator

 • Oksygengenerator produserer oksygen som innløses i vannet. I tillegg leveres det oksygen til ozongenerator.
 • Spesialutviklet teknologi og programvare regulerer oksygennivået kontinuerlig.
 • All data fra oksygenreguleringen logges og lagres slik at det kan dokumenteres hvordan fisken har hatt det på turen i brønnbåten eller hvordan den har det i oppdrettskaret.

 

Injeksjon og sensorik

 • Redox’ system sørger for riktig oksygennivå til enhver tid.
 • Bruker unike algoritmer som tar hensyn til størrelse og stressnivå på fisken.
 • Sikringer for sensorsvikt.


Prosesstyring og service

Alle prosesser styres og overvåkes fra en brukervennlig touchskjerm som installeres sentralt, f.eks. på broen på en båt eller i et kontrollrom. Dataene lagres i loggsystemet og kan skrives ut eller sendes per e-post direkte fra båten.

Har det oppstått problemer med en av våre løsninger? Husk at vår serviceavdelingen kan kontaktes døgnet rundt.

 


Oksygen kan brukes innen:

 • Brønnbåter
 • Settefiskanleg
 • Lukket merd
 • Servicebåter
 • Matfiskproduksjon
 • Andre bruksområder

Hvordan vi kan
hjelpe deg

Innovative løsninger for et marked i endring
– til lands og til vanns.

Hva kan vi hjelpe
deg med

Vi hører gjerne fra deg!

Har du spørsmål rundt noen av våre produkter eller tjenester? Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.