En

Søk
Close this search box.

Produkter

Vi utvikler renseteknologier for økt biosikkerhet, målbar effektivisering og omstilling til en grønn fremtid.

Produkter

Brønnbåter er svært viktig for Redox og har helt siden starten vært det store satsningsområdet. Fiskevelferd og biosikkerhet er nøkkelord. Brønnbåter har i dag mange funksjoner i tillegg til transport av fisk, og Redox har tilpasset sine løsninger til denne utviklingen.

Les mer

Redox datterselskap Norluft AS har lang erfaring og solid kompetanse innen bruk og prosjektering av midtnorsk-ringen/bobleanlegg. Vi har levert mange anlegg både på flåte og i container og har gode referanser.

Les mer

Redox er en totalleverandør av innovative løsninger for regulering av vannkvalitet. Vi har lang erfaring med totalleveranse av den «totale vannpakken» for brønnbåter. Denne kunnskapen tar vi med oss inn på land.

Les mer

Bruk av kunstig lys anses som en nødvendighet for å redusere eller eliminere tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks. Lyssetting gjennom vinteren vil gradvis redusere forekomsten av kjønnsmodning den påfølgende sommeren, og det har vist seg at det bare er nødvendig med noe ekstra lys i den mørke årstiden for å oppnå effekt.

Les mer

God vannkvalitet sørger for god fiskevelferd i lukket merd. Systemløsninger fra Redox sikrer god vannkvalitet og optimal biosikkerhet. Vår unike prediksjonsalgoritme og injeksjon sikrer kontinuerlig optimalt O2-nivå basert på stress og størrelse på fisk.

Les mer

For fiskefartøy er desinfisering av tanker og rør mellom hver last viktig. Automatiske vaskesystemer i kombinasjon med desinfisering med ozon sikrer at fangsten kan leveres uten uønskede mikroorganismer, f.eks. Listeria. Vi har både enkeltkomponenter og totalløsninger for fiskefartøy.

Les mer

Riktig oksygennivå er nødvendig for god fiskevelferd i settefisk-/resirkuleringsanlegg og under oppdrett i sjø. God fiskevelferd gir bedre tilvekst og sunnere, sterkere fisk. I brønnbåter er stabilt og riktig oksygennivå avgjørende for overlevelse og at fisken ankommer produksjonsanlegget upåvirket av stress. Å være selvforsynt med oksygen er effektivt og rimelig – og bedre for miljøet. Redox leverer systemer i alle størrelser, tilpasset dine behov.

Les mer

Ozon er tryggere og mer miljøvennlig enn de fleste andre antimikrobielle midler, og er spesielt godt egnet for desinfeksjon innen næringsmiddelindustri og marine næringer.

Les mer

Redox leverer både stasjonære anlegg og containerløsninger for det du trenger til nitrogenproduksjon. Vi har siden 2003 opparbeidet oss bred erfaring innen salg, prosjektering og levering av nitrogenanlegg.

Les mer

Nitrogenoksider (NOx) er en fellesbetegnelse på giftig gassmolekyler som er kjemiske forbindelser mellom nitrogen og oksygen, og er en vesentlig bestanddel av luftforurensning. Visste du at oksideringsprosessen som startes av ozon faktisk kan redusere miljøskadelige industriutslipp? Ved å bruke ozon på riktig måte kan man for eksempel få en kraftig reduksjon av både NOx-utslipp og forbruk av urea. Dette er bra for miljøet, industriøkonomien samt mennesker og dyr i nærmiljøet.

Les mer

NetOx Net er et diffusornettverk som tilfører oksygen til merder ved lavt oksygennivå, for å redusere fiskens stress og sikre bedre fôrutnyttelse og vekst. NetOx er den mest brukte diffusorslangen til nødoksygenering i norske oppdrettsanlegg.

Les mer

Redox og vårt datterselskap Norluft har lang erfaring innen trykkluft. Ta kontakt så hjelper vi deg.

Les mer

Med vår solide kompetanse innen filtrerings-, UV- og ozonteknologi kan vi skreddersy løsninger for vannrensing for akkurat dine behov. Uansett industri.

Les mer

Hvordan vi kan
hjelpe deg

Innovative løsninger for et marked i endring
– til lands og til vanns.