Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Landbruksnæringen

Ozon brukes til å rense saltlaken som er en del av osteproduksjonen, og medfører renere lake og bedre miljø. Tilnærmet alle anlegg som produserer ost i Norge benytter nå ozon i sine renseprosesser.

REDOX AS ozonanlegg for saltlake er standardiserte, men likevel konstruert og tilpasset til hver enkelt kunde.
  • Anlegget bygges etter Meieriets Standarder.
  • Anlegget er bygget etter Maskinforskriften.
  • Anlegget er CE-merket.
  • Gassdetektor analyserer kontinuerlig luften rundt anlegget og stopper dette umiddelbart hvis lekkasje oppstår.
  • Lave driftskostnader, som i hovedsak er strøm til ozonproduksjonen samt vedlikeholdsavtale og nødvendige slitedeler.