Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Matfiskproduksjon

Moderne oppdrettsanlegg kan ofte ha en million individer fordelt på flere merder, og produksjonen er intensiv. Laks slaktes når den er fra 4 kg og oppover. Redox leverer løsninger for å ivareta hygiene og fiskehelse til matfiskanleggene, og det gjelder blant annet oksygensystem for å sikre nok oksygen i merden under f.eks. avlusning.

Redox leverer løsninger for å ivareta hygiene og fiskehelse til matfiskanleggene.

Til matfiskanlegg leverer vi Redoxzon:

  • Oksygensystem/Merdgass
  • Totallogg for dokumentasjon