Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Settefiskproduksjon

Den første delen av fiskens livssyklus skjer i et settefiskanlegg. Etter klekking og videre når lakseyngelen har nådd en viss størrelse, vaksineres hver enkelt mot noen kjente laksesykdommer.

REDOX AS ozonanlegg for saltlake er standardiserte, men likevel konstruert og tilpasset til hver enkelt kunde.

 • Anlegget bygges etter Meieriets Standarder.
 • Anlegget er bygget etter Maskinforskriften.
 • Anlegget er CE-merket.
 • Gassdetektor analyserer kontinuerlig luften rundt anlegget og stopper dette umiddelbart hvis lekkasje oppstår.
 • Lave driftskostnader, som i hovedsak er strøm til ozonproduksjonen samt vedlikeholdsavtale og nødvendige slitedeler.
Når settefisken har fått en viss størrelse settes den ut i merder i havet.

Redox er totalleverandør av desinfeksjonsløsninger til fiskeri- og havbruksnæringen, i hovedsak basert på ozon og UV

Redox holder til på Averøy og er totalleverandør av desinfeksjonsløsninger til fiskeri- og havbruksnæringen, i hovedsak basert på ozon og UV. Bedriften er ikke bare utstyrsleverandør, vi har høy kompetanse og utfører prosjektering, gjennomfører komplette leveranser, installasjon, samt opplæring og service i etterkant.

Redox har tradisjonelt vært veldig fokusert på fartøy og det vil vi fortsatt være, men vi har de siste årene hatt stadig flere leveranser til anlegg på land, både innenfor oppdrettsnæringen, fiskeindustrien og annen type industri. Hovedfokus for næringsmiddelindustrien har vært vask- og desinfeksjonsløsninger.

Bedriften har alltid fokus på utvikling av ny teknologi, og fikk i 2009 AquaNors innovasjonspris for økt biosikkerhet i oppdrettsnæringen. Men ikke minst har det sterke fokuset resultert i et stort spekter av produkter til både sjømatnæringen og andre bransjer. Bedriften som ble startet i 2004 har i dag syv ansatte og vil i 2015 omsette for ca. 60 millioner kroner.

Når lakseyngelen er rundt ett år gammel og veier 100 gram blir den kalt smolt. Den er da klar for å leve i saltvann, og kan settes ut i havet.

Våre løsninger er med på sikre god hygiene og god vannkvalitet, samt hindre smitte ved settefiskanlegg. På inntaksvannet bruker de ofte UV, mens det på sjøvann benyttes både ozon og UV, gjerne i kombinasjon. Det er viktig å forhindre smitte fra sjøen inn i settefiskanlegget, både av fiskepatogene virus og bakterier. Her nevnes spesielt vinterårsbakterien moritella viscosa som ozon har en bra effekt på.

Til settefiskanlegg leverer vi Redoxzon:

 • Ozonsystem for desinfisering av utstyr
 • Ozonsystem for desinfisering av inntaksvann, gjerne i kombinasjon med UV
 • UV for desinfisering av inntaksvann og prosessvann
 • Filter som kan brukes både på inntaksvann og prosessvann

Når settefisken har fått en viss størrelse settes den ut i merder i havet. Noen fordeler ved bruk:

 • Brukes til å rense råvann for sykdomsfremkallende agens
 • Virker å være et effektivt middel for kontroll på sykdomsfremkallende bakterier (eksempel branchiomonas) i driftsvannet
 • Brukes som del av desinfiseringsrutinene på hele anlegget og mellom innlegg
 • Fjerner humusrelatert misfarging av driftsvannet – gir klart vann!
 • Bidrar til mer effektiv fjerning av nitritt fra driftsvannet
 • Ser ut til å minske begroing i karene