Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Redoxzon Filter

Filter må benyttes før UV-behandling av vann for å ta bort partikler som kan lage skyggeeffekter i UV-kammer. Filter benyttes også for å fjerne f.eks. lus og luseegg. Lusa er såpass stor at den er det ikke noe problem å fange opp, selv med 300 micron-filter, men lusegg er veldig små, ca. 200 micron, og må ha filter ifra 180 micron for å fanges opp.

Redox bruker helautomatiske, selvrensende filter.

Redox bruker helautomatiske, selvrensende filter, det vil si at de automatisk spyler seg selv rene for det som måtte bli fanget opp i filter. Deretter blir dette samlet opp på egen tank for videre filtrering i posefilter eller de destrueres på annen måte. Filtrene har mekanisk rensing og kan derfor gjøre tilbakespyling med svært lav trykkdifferanse. Dette er en stor fordel i forhold til de som må ha stor trykkdifferanse fordi disse baserer seg kun på rensing ved tilbakespyling.