Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Redoxzon Oksygensystem

Oksygen er ikke bare et av de viktigste miljøparameterne for fiskens trivsel, men er også helt nødvendig for at fisken skal leve og vokse. I brønnbåter er stabilt oksygennivå avgjørende for både overlevelse og for at fisken ankommer produksjonsanlegget uten at stressfaktorer har påvirket den. Oksygen hentes fra oksygengenerator der det produseres oksygen som blandes inn i vannet eller leveres til ozongenerator.

I mange situasjoner er det mest effektivt og billigst å være selvforsynt med oksygen. Vi leverer de fleste typer oksygengeneratorer, fra de små til de aller største.

Det er veldig viktig at vannet holder et jevnt oksygennivå, og her bruker Redox en patentert løsning fra vårt søsterselskap Weltec (Patentnummer 323491). Normalt blir oksygen ”batchet” inn i vannet, noe som ofte kan gi ujevnt oksygennivå. Redox bruker en teknologi der ventilen er koplet opp mot sensoren som måler oksygennivået, og med spesialutviklet software blir ventilen styrt slik at den hele tiden regulerer oksygen i forhold til forbruket. Dermed får fisken riktig mengde oksygen, og slipper å bli påvirket negativt med påfølgende stress på grunn av store svingninger i oksygennivået.

All data fra oksygenreguleringen logges og lagres slik at det kan dokumenteres hvordan fisken har hatt det på turen.

Du kan lese om mer her