Language:  Norsk
Telefon:  +47 71 51 52 76
E-post:  

Redoxzon Ozonsystem

Redoxzon har gått gjennom den strenge godkjenningsprosedyren som Statens Legemiddelverket har før de godkjenner et desinfeksjonsmiddel. Redoxzon er funnet virksomt både mot bakterier og virus. Det vil derfor ta knekken på både ILA, IPN og vibriobakterier som er høyaktuelle smittestoffer innenfor oppdrettsnæringen. Redoxzon er et registrert varemerke til Redox AS. Redoxzon har flere store fordeler i forhold til andre desinfeksjonsmidler. Ozoneringsprosessen vil løsne og oksidere fett og biofilm, skjell og blod og annet biologisk materiale som sitter fast i kroker, bak nedspring og i rørsystemer som ellers er vanskelig å få rengjort mekanisk. De fleste andre desinfeksjonsmidler (pulver og løsninger) som løses opp i vann og/eller sprayes på, vil kun virke på utsiden slik at det er risiko for at man ikke har drept de smittestoffene som gjemmer seg bak fastsittende materiale. Dette kan senere løsne og utgjøre en smittefare. Ytterligere en fordel med Redoxzon er at ozongeneratoren selv genererer desinfeksjonsmiddelet av luftens oksygen. Man slipper dermed kostnadene ved stadige innkjøp av nytt desinfeksjonsmiddel. Redoxzon Ozonsystem leveres i alle størrelser, og prosjekteres og leveres etter ditt behov.

Ozon er en svært reaktiv form av oksygen. Det er et kraftig antimikrobielt middel, ca. 50 % kraftigere enn klor og reagerer ca. 3100 ganger raskere og er effektiv over et mye bredere spektrum av mikroorganismer.

Ozon er en svært reaktiv form av oksygen. Det er et kraftig antimikrobielt middel, ca. 50 % kraftigere enn klor og reagerer ca. 3100 ganger raskere og er effektiv over et mye bredere spektrum av mikroorganismer. Ozon dreper virus og bakterier som E.coli og listeria mye raskere enn klor og andre kjemiske midler. Det kan effektivt drepe virus, bakterier, sopp og parasitter, inkludert de som forårsaker forringelse av mat eller forårsaker humane sykdommer. Effekten av ozon avhenger imidlertid av riktig bruk i forhold til de mikroorganismer som behandles. Vi kaller ozon naturens desinfeksjonsmiddel fordi det etter bruk ikke etterlater seg skadelige bi-produkter, kun rent oksygen. Det kan dannes biprodukter som bromat under desinfeksjonsprosessen. Den kan være giftig ved store konsentrasjoner, men ved kontrollert bruk er ikke ozon skadelig. Ozon har mange fordeler i forhold til klor og andre antimikrobielle midler.
Ozon ødelegger mikroorganismer kjapt og effektivt, uten å etterlate skadelige reststoffer i behandlet mat eller behandlet vann. Derfor er ozon tryggere og mer miljøvennlig enn de fleste andre antimikrobielle midler. Ozongass må produseres på stedet, og det kan ikke lagres eller transporteres. Selv om dette noen ganger kan bli ansett som en ulempe, så er det jo en fordel at det bare er luft eller oksygen som er nødvendig for å produsere dette desinfeksjonsmiddel. Til tross for sine mange gode egenskaper er Ozon fremdeles lite kjent blant de som har behov for desinfisering innenfor næringsmiddelindustrien og marine næringer.